Bøker ment for å inspirere deg på veien

 

Chit Happens av Narain Ishaya

 

Book: Chit Happens

Chit Happens er en følgesvenn for alle på en spirituell vei uavhengig av om man er erfaren eller nettopp har startet. Chit er et sanskritord som betyr bevissthet. Boken har et lettlest format utformet som spørsmål og svar. Den er ikke bare fornøyelig lesning men er skrevet for å inspirere.
Chit Happens lar deg bli sittende igjen med et ønske om spirituell oppvåkning eller gir næring til det ønsket du allerede har. Den svarer på spørsmålene du kanskje ikke var klar over at du hadde. Chit Happens reverserer mange vanlige spirituelle konsepter. Uavhengig av hvor fine disse konseptene høres ut kan de distrahere deg bort ifra det virkelige målet med livet her på jorden. Boken viser at veien til frihet kan være enkel, rask og gledefylt.

Kjøp fra Balboa Press eller Amazon.com


Ascension av M.S.I.

 

Book: Chit Happens

Ascension! gir en god forklaring på Ishayaenes lære, hvis eneste formål er å omskape livet til en kontinuerlig opplevelse av det fullkomne i alle menneskers hjerte. Reell bevissthetsøkning skjer kun via en direkte, personlig opplevelse. Ascension! er en invitasjon til å vekke den innerste delen av ditt Sanne jeg. Boken inkluderer også en beskrivelse av Ishayenes 27 ascensionholdninger.

Kjøp på Amazon.com


Enlightenment av M.S.I.

 

Book: Enlightenment

Yoga Sutraene, som er skrevet av Maharishi Patanjali, er en elegant beskrivelse av utvidet bevissthet og de psykologiske, emosjonelle og fysiske forvandlingene som det resulterer i. Enlightenment er en kommentar til denne boka. I andre utgitte kommentarer er Yoga Sutraene ofte misforstått som skritt på veien til å oppnå Opplysthet. Man tror det er nødvendig å gi avkall på et vanlig liv og samtidig tvinge sinnet til å være stille. Mer feil kan man ikke ta. MSIs oversettelse og kommentarer korrigerer denne uheldige oppfatningen. Boka avslører sutraenes kraftfulle måte å fremvise vårt Sanne jeg og setter et riktig lys på ordene til Patanjalis formål og mening.
 

Kjøp på Amazon.com


Choices av Jaya Ishaya

 

Book: Choices

Hvis du visste at du hadde et valg om å gjøre noe annet, hva ville du da gjort? Når man begynner å stille spørsmålstegn ved verden, livet og hva man har oppnådd ... da begynner noe å skje. Choices vever sammen fem separate historier om mennesker med ulik alder og bakgrunn som innser at livet så langt ikke har gitt nok mening. De begynner å lete etter noe som skal gi dem mer lykke og mening. Boken illustrerer kraften i valgene våre. At smerten og gleden vi opplever kan være et resultat av valg vi har tatt og at alle valg leder oss mot et av de to.
 

Kjøp på Amazon.com


The Broker Who Broke Free av Maitreya Ishaya

 

Book: The Broker Who Broke Free

The Broker Who Broke Free forteller historien til Maitreya, en aksjemegler i London som hadde mye penger, venner og gode framtidsutsikter. Likevel følte han at det var noe som manglet, at det var mye mer til livet enn det han selv opplevde. Etter å ha unnsluppet døden på et Walisisk fjell, blitt truet med pistol, vært angrepet av en voldelig gjeng og nesten druknet, ble han med hyl og skrik dratt inn i et liv fylt med mening, fred og frihet. Hvis du også forsøker å skape et perfekt ytre liv for å bli lykkelig vil denne boken snu livet ditt på hodet. Kanskje finner du at den varige lykken finnes på det stedet hvor du har glemt å lete.
 

Kjøp på Amazon.com


Boundless av Greg Hopkinson

 

Book: Boundless

Boundless deler historien om Greg Hopkinsons nær-døden-opplevelse da han ble tatt av et snøskred, og hvordan dette ble starten på hans jakt etter lykken. Han dro til det gamle Sovjetunionen for å tjene penger akkurat da det var i ferd med å kollapse. Ironisk nok vokste kampen mot hans egne indre demoner i like stor takt som suksessen i næringslivet. Han så seg i speilet og likte ikke lenger det han så.
Da han trakk seg ut av Russland gikk ekteskapet i oppløsning og han ble diagnostisert med svulst på hjernen. Snart etter fant han sjelevennen sin men skjønte at han ikke var i stand til å opprettholde et kjærlighetsforhold. Full av fortvilelse dedikerte han seg til å finne fred og kjærlighet i seg selv og da gjorde han det mest usannsynlige av alt - han ble en Ishaya munk.

Kjøp på Amazon.com


Silent Songs to God av Garuda Ishaya

 

Book: Silent Songs to God

Silent Songs to God er en samling bevisshetsøkende dikt skrevet av meditasjonslærer Garuda. Ordene hans inneholder en invitasjon til å våkne opp ved hjelp av stillhet, ved å bevege seg bort ifra spirituelle ideer og konsepter til en direkte opplevelse av Gud. Diktene er skrevet som et forsøk på å dele en levende opplevelse av undring og ære ved å hvile i vår naturlige tilstand.

‘Garudas ord skal oppleves, ikke bare leses. Er man åpen for å la diktene snakke direkte til sjelen, inviterer Silent Songs To God oss til å våkne opp til erkjennelsen av at vi er ett med den endeløse bevissthetens stille, urørlige nærvær.'
S. Newbigging

Kjøp på Garuda's Website