Het Ene Obstakel Voor Voortdurende Vrede

 
 

We leven, of we het weten of niet, in het belangrijkste en opwindendste tijdperk in de moderne geschiedenis van de mensheid. Er is een beweging gaande in de kern van het bewustzijn zelf, die zich hier op aarde uitspeelt. Er groeit een rusteloosheid in vrijwel elk menselijk hart, hoorbaar als een subtiele oproep om thuis te komen in de Waarheid van wie we zijn. Velen hebben dit al opgemerkt en dat heeft geleid tot een verschuiving in bewustzijn en een wens om dat bewustzijn te delen met wie maar wil luisteren. Als antwoord op deze vraag is een groot aantal leringen en praktijken opgedoken die gezamenlijk ook wel bekend staan als de Nieuwe Tijd-beweging (New Age). Echter, de meeste hiervan leiden uiteindelijk tot ontevredenheid en een voortdurend zoeken omdat ze de diepte missen van wat we in essentie weten wat onze bestemming is.

 

De mensheid probeert te ontwaken, maar tot wat eigenlijk?

“Wees hier nu”, vertellen de leraren van verlichting ons, “De poort naar vrijheid is het huidige moment”. We hebben allemaal wel eens ervaringen gehad van de perfectie van het huidige moment, waarin alle gedachten over verleden en toekomst wegvielen, zodat alleen de Goddelijke Vrede van het Nu overbleef. Deze ervaringen komen echter gewoonlijk door toeval tot stand en net zo willekeurig lijkt het gordijn weer te vallen als de mind terugkeert in het constante geratel van verleden en toekomst. De ervaring van gelukzaligheid, liefde en vrede lijkt te verkiezen boven het normale perspectief van de wakende staat, dus waarom schijnt het op de een of andere manier onmogelijk te zijn om deze te behouden? Velen van ons weten, in ieder geval verstandelijk, dat pijn en lijden onnodig zijn en dat we geboren zijn om in vrijheid en perfecte eenheid met het goddelijke te leven, maar om een of andere reden vallen we terug in de oude patronen van twijfel, angst en oordelen. De vrede waar we werkelijk naar verlangen lijkt steeds net buiten ons bereik te liggen, als de spreekwoordelijke wortel die voor eeuwig net voor de neus van de ezel bungelt. Hoe sterker we ernaar verlangen, hoe verder de droom lijkt weg te glijden.  

De natuurwetten van schepping proberen voortdurend onze wensen te vervullen. Helaas produceert de wakende staat van de mind zulke botsende gedachtestromen dat het nagenoeg onmogelijk is voor het Universum om ons dat te geven wat we in wezen willen. Zelfs als we weten dat wat we werkelijk verlangen de eenwording is met de goddelijke bron van Alles Dat Is. We zijn geconditioneerd om te denken dat het een zware taak is. Het is een gangbare gedachte te geloven dat Goddelijke Vrede voorbehouden is aan diegenen die de discipline hebben een streng leven te lijden, of dat we het niet waard zijn, dat het onmogelijk is voor iemand die een ‘normaal’ leven lijdt. Dit alles is compleet onwaar.   
 

Mensen zijn bij de geboorte in contact met het goddelijke.

Voor volwassenen is een van de aantrekkelijkste eigenschappen van zuigelingen en kleine kinderen hun totale aanwezigheid. Er zijn weinig tot geen gedachten over het verleden of de toekomst; alleen een glorieuze, onschuldige ervaring van het huidige moment. Diep van binnen weten we dat deze ervaring niet hoeft te verdwijnen met de kinderjaren, maar in de loop van ons leven verzamelen we een niet te schatten hoeveelheid aan oordelen en opvattingen over wie we zijn en hoe we ons verhouden tot de wereld. De meeste van deze ideeën werken contraproductief bij onze zoektocht naar vrede. Ze zijn hoofdzakelijk geworteld in onwaardigheid, angst en twijfel. Het zijn precies deze overtuigingen die het patroon weven van onze afscheiding met onze Ware Natuur. Onze gedachten hebben een opmerkelijk krachtig effect op onze lichamen. Deze neerwaarts bewegende gedachten weerspiegelen zich uiteindelijk in onze lichamen als ziekte en vroegtijdige sterfte.     

Ontwaken in de meest Natuurlijke Staat kost geen moeite. Alles wat nodig is, is te stoppen met het blokkeren van onze aangeboren verbinding met het Goddelijke. Je Verlichting is geen kwestie van discipline; het is bloeien van binnenuit. Verlichting is je Natuurlijke Staat, ongeacht je levenswandel, achtergrond of geloof. Er is niets dat je kunt doen om jezelf verlicht te maken. Het enige dat je kunt doen, is uit de weg gaan en het Natuurlijk ontvouwen van Bewustzijn laten gebeuren.

Alles wat we hoeven te doen, is stoppen te kiezen voor de neerwaarts bewegende gewoonten van afkeuring, veroordeling en beperking en beginnen te kiezen voor de opwaarts bewegende en oneindig uitdijende golven van een in Lofprijzing, Dankbaarheid en Liefde gewortelde realiteit. Verlichting is een beweging van Gratie vanuit het goddelijke, een bloeien vanuit je binnenste. Het is niet het resultaat van menselijke inspanning.

Geloof het of niet, het tenietdoen van levenslange gewoonten is verrassend eenvoudig. De natuurlijke tendens van je mind is om te rusten in de perfecte vrede van je eigen Ware Natuur. Het enige wat nodig is, is los laten, de letterlijk doodsgreep die we op onze gedachten en gevoelens houden te ontspannen en vrij te bewegen in de eeuwige zegening van het Nu. Er komt geen trucje bij te pas. Er worden geen diploma’s of prijzen uitgereikt en er is niemand voor wie dit meer in het bereik ligt dan een ander. De werkelijkheid is niet democratisch en kent geen favorieten!
 
Hoe simpel deze keuze ook mag zijn, het menselijk bewustzijn is zo ingebed in het afgescheiden zijn, dat effectief voor werkelijke vrijheid kiezen nagenoeg onmogelijk is geworden. Om deze reden hebben de Wijzen door de eeuwen heen een zuivere leer van het pad van terugkeer naar onze Ware Natuur levend gehouden. Deze Wijzen zijn bekend als de Ishaya’s. Ishaya is een woord uit de oudste taal, het Sanskriet, en betekent letterlijk ‘voor bewustzijn’. De leer van de Ishaya’s wordt in het Engels ‘Ascension’ genoemd. Ascension heeft vele bijbetekenissen, maar staat simpelweg voor ‘overstijgen’. De Ishaya’s Ascension is een eenvoudig, mechanisch, hulpmiddel los van welke geloofsovertuiging dan ook, om precies dát te doen; om consequent te kiezen voor de vrede die eeuwig net onder het oppervlak van de mind ligt. De Ishayas’ technieken bieden iedereen, ongeacht achtergrond, religie of cultuur de mogelijkheid om de complete beperkende structuur van de wakende staat van de mind te ‘ascenden’, of te overstijgen, en het bewustzijn te verbinden met de bron van het bestaan zelf.

 

De keuze is eenvoudig:

 Kies voor de gewoonten van je chaotische mind en ga door met  in een realiteit te leven die vergelijkbaar is met een onzekere achtbaan van hoogte- en dieptepunten, plezier en pijn (vooral het laatste). Of geef het allemaal op en open de deur om bewustzijn binnen te laten en je te laven aan de Vrede die alle begrip te boven gaat. De eindeloze gelukzaligheid van de Ene Ascendant wacht eeuwig op je om terug te keren en de Waarheid van wie je bent te omarmen. Elke keer dat je dat doet verfijnt je zenuwstelsel meer en meer en wordt de bodem gelegd voor het bewustzijn zelf om je eigen identiteit te worden. Het is een simpele keus. De gevolgen van die keuze reiken ver voorbij het individu. Wanneer we het bewustzijn binnen onszelf leven geven, brengen we die realiteit dichterbij voor alles in de schepping. Een keuze voor je eigen Vrede is een keuze voor de Vrede van de gehele mensheid.

 

Dus de enige vraag die overblijft, is: “Waar kies je voor?”. Hoe eenduidig kun je zijn in je verlangen om vrij te zijn? Als je eenmaal beseft dat er een bedoeling is voor jouw bestaan, hoe veel langer wil je je dan nog compromitteren aan datgene waar je hart al eonen van tijd naar verlangt? Vrijheid is een keuze vooruit en het moment om die keuze te maken is NU. Wonderen wachten!

 

 
 

Voeg nieuwe opmerking toe

Image CAPTCHA
 
 
Narain
Narain

Narain onderwijst sinds 1998. Hij is momenteel leraar in de Mastery of Self retraite en woont samen met zijn vrouw, dochter en hun zeer bewuste hond in de bergen in Spanje.