Wat Gebeurt Er Als Je Iets Doet Met Heel Je Hart?

 
 

Het sleutelbegrip in deze zin is “met heel je hart”. Halfhartig werkt niet. En 99,9%-hartig evenmin. Zodra er een scheurtje in de betrokkenheid is, dringen twijfel, vervolgens fouten en dan mislukking binnen. Heel betekent compleet, volledig, met elke vezel van je wezen toegewijd aan het doel. Dat werkt. Wanneer je 100% compleet bent, stellen de almachtige krachten van de Natuur zich achter je op om succes te brengen op talloze onvoorziene manieren.

Elke keer dat we denken dat het probleem op de één of andere manier “ergens buiten ons” is, hebben we het essentiële punt van het menselijk leven gemist. Al onze ervaringen, al onze creaties komen van binnenuit, vanuit hier, vanuit ons hart. De buitenwereld veranderen is onmogelijk zonder eerst de innerlijke wereld te veranderen. In de woorden van Thoreau: “Voor iedere duizend die hakken op de bladeren van het kwaad, is er één die op de wortel houwt”. De kracht van een leven dat gebaseerd is op innerlijke kracht is onvergelijkbaar. Een leven dat gericht is op externe oplossingen zal tot al maar groeiende frustratie leiden, omdat men keer op keer teleurgesteld raakt van alle edele pogingen om de buitenwereld te veranderen. De buitenwereld heeft een soort wonderlijke minachting voor de menselijke pogingen om het te veranderen, als die persoon niet van een plek komt die “met heel het hart” of compleet is.


Het is niet moeilijk om compleet te worden. Het vraagt om een omkering van de gewoonlijke richting van bewustzijn.

Vanaf onze geboorte zijn we getraind om onze zintuigen te gebruiken in een verticaal naar buiten gerichte beweging. Dit was nodig om te overleven en heeft ons goed gediend. We moesten leren onderscheiden wat ons in de buitenwereld voedde, wat veilig was en wat niet. Erna gingen we naar school en leerden we mogelijkheden om de mind horizontaal te gebruiken: het denken over dingen. Beide richtingen van de mind accepteren we zonder twijfel als volkomen natuurlijk en normaal, simpelweg omdat we er zo vertrouwd mee zijn.

Wetende dat allebei deze bewegingen van het bewustzijn natuurlijk zijn, verticaal en horizontaal naar buiten; waarom zou iemand dan denken dat de derde duidelijk waar te nemen beweging van de mind, verticaal naar binnen gericht, onnatuurlijk is en moeite kost om te bereiken? Het is een eigenaardig resultaat van het denken vanuit de wakende staat, dat alleen de naar binnen gerichte beweging van de mind werk vereist. De Werkelijkheid is nogal anders: het kost minder energie om te denken op diepere of meer naar binnen gerichte niveaus van denken. Daarom is het in feite gemakkelijker om naar binnen te gaan dan om de zintuigen te gebruiken in een buitenwaartse richting of zelfs om over iets na te denken! De gemiddelde persoon is alleen nooit getraind om de aandacht naar binnen te richten. Erg jammer, want juist door de aandacht naar binnen te keren, leer je om compleet te zijn.

 

Het proces van Ishaya’s Ascension is het meest moeiteloze middel dat heden ten dage in de wereld voorhanden is om de mind te oefenen vriendelijk naar binnen te bewegen. Het kost geen moeite om te Ascenden.

Niets. Zilch. Nada. Sterker, de meest voorkomende misvatting bij mensen die nieuw zijn bij deze beoefening is dat ze het proberen te doen. Ze proberen en proberen en proberen en het werkt niet. En dus stoppen ze met Ascenden. Zeer treurig en dat alleen door het simpele misverstand dat het inspanning vereist om te Ascenden. Keer op keer wordt in het First Sfeer-weekend uitgelegd dat Ascension een volkomen moeiteloos proces is. Maar er wordt daar zo veel informatie overgebracht dat het niet verrassend is dat een deel daarvan over het hoofd gezien wordt, in het bijzonder dit feit. De levenslange gewoonte is om inspanning te gebruiken wanneer men denkt. Alleen de naar binnen gerichte beweging van de mind is moeiteloos. Maar verrassend genoeg, het kost enige tijd om dit idee te leren.

 

Terwijl men vriendelijk naar binnen beweegt, beginnen er verschillende opmerkelijke dingen te gebeuren.

Ten eerste komt het lichaam tot een diepe rust, dieper dan de nachtelijke slaap. Dit maakt het mogelijk dat diepe stress en spanningen in het lichaam worden losgelaten.

Ten tweede begint de mind oude ingesleten patronen van twijfel, beperking, angst en zelfdestructieve gedragspatronen uit te wissen. Dit is zo omdat de naar binnen gerichte beweging van de mind je naar subtielere niveaus brengt die automatisch de grenzen van de beperkingen beginnen weg te vegen.

Ten derde komen plezier en vrede spontaan tot ontwikkeling in het leven, daarmee het hart bevrijdend van de pijnlijke doodskleden van de vroegere ervaring.

Het leven begint geleefd te worden vanuit onschuld en onvoorwaardelijke liefde.

 

Elk gebied van het leven verandert in positieve zin met Ascension, omdat de mind elk deel van het leven beheerst. En de mind begint onmiddellijk uit te breiden, de grenzen en beperkingen van het oude op angst gebaseerde denken los te laten. In de loop van dit proces word je steeds onschuldiger en begin je het leven steeds vollediger in het huidige moment te leven zonder vooropgezette ideeën of  oordelen over de aard van de werkelijkheid. Het voortdurende geklets van de innerlijke dialoog komt geleidelijk tot rust wat je vrijmaakt om pure creativiteit en vreugde in elk moment te ervaren.

 

Terwijl het leven eenvoudiger en onschuldiger wordt, merk je vanzelf dat je behoeften meer en meer eenduidig worden.

Wanneer de volledige kracht van de aandacht gericht is op een enkel verlangen is de vervulling ogenblikkelijk. Hoe ziet verlangen er uit in de wakende staat? Je wenst een appel en gaat naar de koelkast om te ontdekken dat de enige appel daar zacht en halfverrot is, met een worm die er uitsteekt en je uitlacht. Bij toegenomen evolutie verlang je naar een appel, loop je naar de koelkast en ontdek je dat je huisgenoot zojuist een zak met de meest prachtige, rijpe, stevige appelen die je je voor kunt stellen, heeft gekocht. Evolueer iets verder en je hoeft niet meer op te staan uit je grote, comfortabele stoel: je wenst een appel en je partner stapt de deur binnen om je er één te brengen met de woorden: “Ik dacht, misschien lust je wel een appel..”. Evolueer nog iets verder en er is geen partner meer nodig om de appel aan jouw zijde, in jouw hand te brengen. Dit zijn stadia van groei in fysiek meesterschap, in eenduidig vertrouwen.

 

Want waarlijk zeg ik u, indien u een geloof heeft als een mosterdzaadje, zult u tot deze berg zeggen, ‘verplaats u van hier naar daar’ en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. [Matteus 17:20]

 


Vertrouwen als een mosterdzaadje is eenduidig vertrouwen.

Wanneer het intellect stevig gefocust is op een punt, is het bewustzijn vrij zichzelf te ervaren zoals het werkelijk is: onbegrensd, oneindig, absoluut. Wanneer het intellect gevestigd is in eenduidig vertrouwen en leert om verlangens te vertalen in eenduidig vertrouwen, handelt de onbegrensde natuur van Ascendant Bewustzijn ogenblikkelijk om de verlangens te vervullen. Dit staat bekend als de Wonderkracht. Het ontwikkelt zich automatisch in eenieder die lang genoeg doorgaat met Ascenden om het innerlijke mechanisme volledig te zuiveren.  

De wakende staat doet zichzelf te kort. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, leeft de gemiddelde mens een leven dat meer verwant is aan dat van dieren dan aan de glorieuze potentie van volledige menselijke realisatie. Betreurenswaardige misinterpretaties van ’s werelds geschriften hebben sterk bijgedragen aan de verstoorde en ongelukkige zelfbeelden die de mensheid gevangen houden in beperkingen en begrenzingen, in plaats van het menselijk ras te bevrijden om met engelenvleugels op te stijgen naar het hart van de Hemel.  
 
Gelukkig kan elke dwaling, zelfs die al eeuwenlang bestaan, veranderd worden door eenvoudigweg weer voor de Waarheid te kiezen. De Hereniging wacht geduldig ieder mens zijn simpele keuze af om met de Ascenderende stromen van de Natuurwet mee te drijven, in plaats van gevangen te blijven in de door het ego gecreëerde universa van fantasieën, pijn en dood. Dit is een keuze, een eenvoudige keuze; zo gauw de keuze is gemaakt volgt het “met heel het hart-zijn” vanzelf. En het volgen van “met heel het hart-zijn” is de meest opmerkelijke opeenvolging van transformaties die, uiteindelijk, de mens als een volledige manifestatie van Gods perfecte Schepping achterlaat. 

 

 
 

Voeg nieuwe opmerking toe

Image CAPTCHA
 
 
MSI
MSI

Maharishi Sadashiva was de leraar van MKI. In de vroege jaren 90 heeft hij Ascension naar het Westen gebracht. Zijn leven was gewijd aan de waarheid. Hij verliet deze aarde in 1997.