ascensionmöten vårterminen 2020 - online

Vi träffas och ascenderar, delar stillheten och tar och utforskar lite i hop. 

Vi ses fysiskt varannan vecka och online varannan. När vi är online så är vi på förljande zoom-möte https://zoom.us/j/6237026740

Mötet är 19-20:30. Vi ascenderar 40 minuter och delar vår upplevelse 20 minuter och så finns lite tid för fika. Kom i tid. Vi försöker köra i gång och ascendera så nära inpå 19.00 som möjligt. 

Från april är vi endast online. 


Prijs:
Gratis
 
Taal:
Svenska