Pashya

Pashya Ishaya
  • Hvor: Taoyuan District, Taiwan
  • Språk: kinesisk
  • Epost: pashya@thebrightpath.com
  • Telefon: +886 975818598

我在大學主修藝術與文創,我喜歡跳舞、木雕、繪畫⋯⋯等等藝術活動。我在2018年成為合格的揚昇老師。我熱愛這個教法,它是如此的簡單和優美,它讓我經驗到什麼是真正的活著!

 

Rull til toppen