Vi trenger helter ... søknad leveres på innsiden

Verden trenger helter nå, mer enn noen gang

Av Narain Ishaya

At mytene har forsvunnet fra kulturen vår sies å være en av hovedgrunnene til at mennesket, spesielt i vesten, har mistet retning og mening i livet. Det eksisterer ikke lenger historier som resonnerer med det innerste ønsket i menneskesjelen. Ingen fortellinger som fanger fantasien vår og vekker til live en opplevelse, en sannhet som ligger latent i vårt DNA, om menneskets historie og guddommelige potensiale.

I denne artikkelen
  Add a header to begin generating the table of contents

  Mytene gir ikke bare liv til potensialet for noe stort, de vekker de indre minnene om at det er DIN skjebne det fortelles om, at det er DITT potensiale og DIN sanne natur som historiens helter bygger på.

  Når mytene dør ut, dør også de sanne heltene. Heltene vi har i dagens samfunn er en middelmådig gjeng som uvillig er fanget i en kamp mellom menneskelig svakhet og omstendigheter, der de ofte taper for førstnevnte.

  https://www.thebrightpath.com/en/articles/spiritual-enlightenment-path-of-heroes/

  Barn forstår

  Min barndoms helter var de som gjorde det som måtte til for medmenneskets beste.

  Mine tegneseriehelter, filmhelter eller store historiske sjeler som Jesus eller Buddha utførte bragder som vekket noe i meg.

  Det var gleden over å vite at det jeg så var noe større enn et eksempel, det var en invitasjon. En invitasjon til å bli som dem. Ikke i form av de overnaturlige kreftene (selv om noe i meg visste at også det var mulig!), men et sted rett under eller i overflaten av sinnet mitt, visste jeg at den største gleden i livet, faktisk den ENESTE gleden i livet, var å leve et liv som tjener andre.

  Et sted inne i meg fantes erkjennelsen av at invitasjonen også handlet om åndelig oppvåkning og selvrealisering. Jeg hadde hørt ordet opplysthet. Det var et konsept jeg ikke forstod men kallet fra hjertet mitt var likevel aldri langt borte.

  https://www.thebrightpath.com/en/articles/spiritual-enlightenment-path-of-heroes/

  Sann åndelig praksis er heltenes vei

  Heltenes vei er mystikerens reise. Det er en indre vei for å overskride begrensning og oppdage den guddommelige opplevelsen som eksisterer i hvert menneske. Det er veien for åndelig oppvåkning og opplysthet.

  Det finnes mange navn på den mest direkte veien, til en opplevelse av den absolutte virkeligheten som best beskriver praksisen til Ishayas Ascension.  I vedisk litteratur bruker de Vismennenes vei. Den kalles også for veien til selvbevissthet, veien til selvrealisering og søken etter opplysthet og oppvåkning. Noen steder kalles den helt enkelt Veien.

  Ishayaene liker å referere til Heltenes vei. Det kreves en virkelig heroisk sjel til ensrettet å bestemme seg for å dedikere livet sitt til Sannhet som en levd opplevelse. Ikke fordi det er en spesielt vanskelig oppgave og det er skrevet mange bøker som argumenterer for akkurat det. Det er heroisk fordi det kreves at et liv levd til ære for individet, overgis til ære for hele menneskeheten. Til slutt overgis livet til ære for skaperverket.

  Vi kan ikke gjøre det alene

  Det høres bra ut, ikke sant? Det store spørsmålet er hvordan? Hvordan tar man personlig vekst til det nivået? Hvordan beveger vi oss forbi konseptet om åndelig opplysthet og opplevelsene i sinnet vårt, til en direkte opplevelse av ubegrenset bevissthet? Ingen mental forståelse kan føre deg til den tilstanden. Å oppdage bevissthet utover identifisering med egoet krever en oppvåkning, og det er formålet med åndelig praksis, og spesielt meditasjon.

  Meditasjon og åndelig praksis blir ofte sett på som stadier eller steg mot noe langt borte, en nødvendig prosess for å bevege seg mot et mål man sannsynligvis aldri oppnår. Årsaken til dette er at de fleste lærere selv ikke har en klar opplevelse av opplysthet og åndelige oppvåkningstilstander og dermed underviser mer om spirituelle konsepter, enn en levende opplevelse. Dette er forskjellen mellom filosofi og forståelse, mellom religion og sann åndelighet. Forskjellen er ganske enkelt å skifte fokuset fra konseptet om åndelig opplysning, over til opplevelsen. 
  Med Ishayas Ascension lærer du en meditasjon som umiddelbart jobber med dette bevissthetsskiftet. Den bringer umiddelbart oppmerksomheten fra identifikasjon med ego-sinnet til en opplevelse av bevissthet utenfor den normale våkne tilstanden. Jo mer du øver, desto tydeligere fremtrer din sanne natur. Dette er opplevelsen ordet opplysthet peker mot. Dette er oppvåkning og den åndelige veien.
  Vi trenger helter... søk innover 03

  Hvilken påvirkning har opplysthet?

  Alle menneskers liv setter et varig avtrykk i hele menneskehetens bevissthet.

  Hvert øyeblikk av livet ditt har påvirket helheten og alt rundt deg, for i bevissthet har alt en forbindelse. Den mest betydningsfulle måten man kan tjene andre på, ikke bare menneskeheten, men HELE universet, er å øke ens egen bevissthet på en varig måte.

  Jo mer bevisstheten din utvides til å omfatte mer av din sanne natur, jo mer påvirker du hele skapelsen. Når du først ser at det er tiltrekningen til sinnets bevegelser, tiltrekningen til å tenke, som trekker deg ut av opplevelsen av fred, er det heroisk å ikke lenger gi disse bevegelsene oppmerksomhet. Veien til åndelig oppvåkning er å gi hele det tenkende sinnet og all tro på begrensninger, over til en opplevelse av guddommelig kjærlighet.

  Hvis du kunne erfare, om så bare fått et lite innsyn i, hvor stor påvirkning du har på hele skapelsen når du velger å fokusere på uforanderlig fred istedenfor på tenkning og egosentriske opplevelser, så ville du aldri mer flyttet oppmerksomheten din andre steder. Hvis du bare visste hvor viktig det er for alt og alle at du våkner opp fra separasjonsdrømmen, så ville valget om bevissthet og å leve ut din sanne natur bli din førsteprioritet.

  Er du villig?

  Så, er du villig til å gi opp romantikken med å tenke og isteden oppdage din sanne natur?

  Er du villig til å bruke verktøyet som ishayaene har tatt med inn i verden igjen? Har du mot til å følge i de sanne heltenes fotspor og se om alt de tilbød oss er ekte? Det behøves bare en håndfull dedikerte sjeler for å lykkes i å manifestere den visjonen vismennene alltid har hatt for menneskeheten. Tro det eller ei, av denne årsaken ble du til. Det er for dette formålet du ble født. Opplysthet og åndelig oppvåkning er ikke bare en mulighet, men det livet ditt faktisk inviterer til.

  Vi har ledige stillinger ... søknad leveres på innsiden

  Scroll to Top