Nirakara

Rykene, Norway

I live in the countryside in the southern part of Norway together with my husband, Pål. I used to be a school teacher in primary school, but have recently retired and work with Auratransformation and as a teacher of Ascension.

Ascension has been the best thing I have done in my life, and my life has completely changed over the last years. My days are now harmonic with no fear. Whatever happens on the outside, I carry with me my peace. Together with ascenders in my community we ascend together once a week. My relationships are improved, I can easily let people be as they are.

Jeg bor på landet i Sør-Norge med mannen min Pål. Tidligere jobbet jeg som lærer på barneskolen, men jeg er nå blitt pensjonist og jobber med auratransformasjon og som ascensionlærer.

Ascension er det beste jeg har gjort for livet mitt, og livet har endret seg fullstendig siden jeg lærte teknikkene. Jeg lever nå et harmonisk liv uten frykt. Jeg har med meg den indre roen uansett hva som skjer rundt meg. Jeg har ukentlige møter med ascenderne i lokalområdet her i Rykene. Relasjonene min har forbedret seg, og nå lar jeg menneskene rundt meg få lov til å være seg selv.

 
+47 932 46 877