Padmasana

Oslo, Norway

My calling is to create a space where people can see and let go of limiting stories about themselves and others and live a free life, driven by passion and filled by a capacity for growth and play. I sometimes work with fiction, other times with non-fiction storytelling. To practice Ascension has transformed work to play, and created a flow to life I didn't dare dream about before.

I love nature, and as a sailor, I have a special love for and connection with the ocean. I love culinary experiences, especially ones that respect nature and our bodies, and that create an opportunity to get together to prepare as well as eat the food.

I found Ascension in 2014 and have been teaching since 2018.

Mitt virke er å skape rom der mennesker kan se og gi slipp på begrensende historier om seg selv og andre, og leve et fritt liv, drevet av lidenskap og fylt av kapasitet for vekst og lek. Jeg jobber noen ganger med fiksjon, andre ganger med historiefortelling fra virkeligheten. Å ha en Ascension-praksis gjør arbeid til lek, og har skapt en flyt i livet jeg tidligere ikke turte å drømme om.

Jeg er glad i naturen, og som seiler har jeg en spesiell kjærlighet for havet. Jeg er glad i matopplevelser, særlig de som respekterer naturen og kroppene våre, og som samler en gjeng til å lage og spise sammen.

Jeg begynte med Ascension i 2014, og har vært lærer siden 2018.

 
(47) 91193898