Purnima

Fredrikstad, Norway

Jeg har ascendert siden 1998 og når jeg ser tilbake, er endringene i hvordan jeg forholder meg til livet, andre og meg selv vært ganske formidable, selv om opplevelsen av det har vært mer subtil i det daglige.

Jeg arbeider med flyktningbarn rundt om i verden, og uten Ascension tror jeg mye av det jeg møter og opplever i jobbsammenheng ville ha vært vanskelig å takle. Ascension hjelper meg å være til stede for dem som trenger det, holde fokuset og ikke la unødige ting forstyrre.

Et av mine høyeste ønsker er å kunne lære barn å oppleve den unike skaperen de er gjennom meditasjon. Ellers er det de nære ting som er viktige; menneskene i livet mitt, dyrene, plantene, gleden over å høste mat fra egen jord og å oppleve Guds tilstedeværelse gjennom naturen.

 
+47 938 97 511