Avís Legal

1.PROPÒSIT

Aquest Avís legal regula l'ús i la utilització de la web www.thebrightpath.com, el propietari de la qual és ECS CORPORATION S.A. DE C.V., S.L.SUCURSAL EN ESPAÑA (SUBSIDIÀRIA A ESPANYA) (a partir d'ara, el PROPIETARI DE LA WEB).

Navegar per la web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'USUARI i comporta l'acceptació completa i sense excepcions de cada una de les condicions publicades en aquest Avís Legal, junt amb l'advertència que EL PROPIETARI DE LA WEB pot canviar aquestes condicions sense notificar-ho prèviament, la qual cosa serà publicada i notificada tan aviat com sigui possible.

Per aquest motiu, és recomanable llegir el contingut detingudament si vol accedir i fer servir la informació i els serveis que ofereix aquesta web.

A més a més, l'usuari es compromet a fer un ús correcte de la web d'acord a leș lleis, la bona fe, l'ordre públic, ús del tràfic i d'aquest Avís Legal, i respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB o a tercers, per qualsevol dany o perjudici que pugui ser causat per l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol altre ús fora de l'autoritzat queda expressament prohibit, i el PROPIETARI DE LA WEB podria denegar-ne o retirar-hi l'accés en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ
El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment amb l'Acta 34/2002, de l'11 de Juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informa que:

  • El nom de l'empresa és: ECS CORPORATION SA DE CV S.L. SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • El seu NIF és: W4121446A
  • L'adreça on està registrada és : C/Poniol nº35, 43364, Mont-ral, (Tarragona).

3. COMUNICACIÓ
Per a comunicar-se amb nosaltres, proveïm de diversos mitjans de contacte que li detallem a continuació:

Email: ecs.espana@gmail.com

Totes les notificacions i comunicació entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB seran considerades efectives, a tots els efectes, quan siguen fetes a través dels mitjans detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
El lloc web i els seus serveis són de lliure accés i gratuïts. No obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva web previs a l'emplenament del formulari corresponent.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes les dades que comunica al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de qualsevol declaració falsa o inexacta realitzada.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i no utilitzar-los per, entre d’altres:

  1. Difondre contingut criminal, violent, pornogràfic, racista, xenòfob, ofensiu, defensor del terrorisme o, en general, contrari a la llei o l’ordre públic.
  2. Introduir virus informàtics a la xarxa o realitzar accions que puguin alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys al PROPIETARI DE LA WEB o als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic i, si escau, extreure informació d'altres usuaris o del PROPIETARI DE LA WEB o àrees restringides dels sistemes informàtics de tercers.
  4. Infringir els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat del PROPIETARI DE LA WEB o de la informació de tercers.
  5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
  6. Reproduïr, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que tingueu l'autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès.
  7. Recopilar dades amb finalitats publicitàries i enviar publicitat de qualsevol tipus i comunicació per a la venda o altres fins comercials sense haver sol·licitat o tenir-ne el consentiment previ.Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que cap dret d’ús es transfereixi a l'usuari més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En resum, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i fer, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin transferits posteriorment a tercers, ni instal·lats en servidors connectats a xarxes ni sotmesos a cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques comercials, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareguin al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que s’entengui que l’ús o l’accés al mateix atribueixin a l’usuari cap dret sobre elles.

Queda prohibida la distribució, modificació, transferència o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat autoritzat expressament pel titular dels drets d’ús.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions realitzades amb ells.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN ACCÉS I ÚS
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat exclusivament informativa, sense garantir plenament l’accés a tot el contingut, ni la seva exhaustivitat, correcció, validesa o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un propòsit específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, en la mesura que ho permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de:

la impossibilitat d’accedir al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat del contingut, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena del contingut transmès, difós, emmagatzemat, posat a disposició, al que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis oferts.
La presència de virus o altres elements en el contingut que puguin causar alteracions en sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l'usuari.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les accions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, privacitat personal i familiar i la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·legal.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat en quant a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i que no sigui gestionada directament pel nostre administrador web. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts capaces d’ampliar el contingut que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es fa responsable del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; no els suggereix, convida ni recomana, per tant, no serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZAR ACTIVITATS IL·LÍCITES
En el cas que algun usuari o tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin la naturalesa il·lícita de l’ús de qualsevol contingut i/o la realització d’alguna activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, ha de enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB degudament identificant i especificant les presumptes infraccions.

4.3. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, reglaments, plans, disposicions generals i actes que han de ser publicats formalment als butlletins oficials dels organismes de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que acredita la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense finalitat de validesa legal.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part teva, et demanarem sempre expressament si vols provenir-la de manera voluntària. Les dades seran recollides a través dels formularis de recol·lecció de dates de la web o altres mitjans.

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades

Empresa a càrrec:

ECS CORPORATION SA DE CV S.L SUCURSAL EN ESPAÑA

Propòsit:

Propòsit: Gestionar clients i clients potencials (establerts a través del questionari web), gestionar les seves peticions, enviar comunicació comercial.

Legitimitat:

-Consentiment de la part interesada - Execució d'un contracte - interès legítim de la persona a càrrec.

Destinataris:

No es preveu cap trasferència de dades dels nostres “Clients Potencials” i, en el cas dels  “clients”, només a: persones o entitats directament relacionades amb la persona a càrrec i necessàries per a proveïr de seminaris, cursos o activitats, a més a més de a entitats i organitzacions amb les que hi existeix una obligació legal.

Drets:

Tens el dret d'accedir, rectificar i eliminar les dades, així també com altres drets, indicats en la informació adicional, als quals pots exercir contactant l'administrador a ecs.espana@gmail.com       

Origen:

La part interesada.

Informació adicional:

Pots trobar informació adicional i detallada sobre Protecció de dades al final d'aquest document.

 

INFORMACIÓ ADICIONAL

Qui és l'administrador responsable de processar les teves dades?

Identitat: ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA NIF: W4121446A
AdreÇA: C/Poniol nº35, 43364, Mont-ral, (Tarragona).
Telèfon: 977 469588
Email: ecs.espana@gmail.com

Quin és el propòsit d'administrar les teves dades personals?
ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA. El propietari de la web processa la informació que ens proporcionen els interessats per dur a terme la gestió administrativa, comptable, fiscal i logística dels nostres clients (contractació establerta a través d'un qüestionari web) o possibles clients, atendre les seves consultes, intercomunicació entre les parts a través de mitjans electrònics (WhatsApp, etc.), així com l’enviament de comunicacions comercials (per mitjans postals o electrònics) sobre els nostres productes i serveis.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals (clients) i sempre que l’interessat no ho sol·liciti (clients potencials i usuaris de contacte web).

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?
Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: - Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials (clients potencials i usuaris de la web). - Execució d’un contracte: en el marc de la contractació de seminaris, cursos o activitats mitjançant un qüestionari web, gestionant les dades del client per tal de procedir a la recollida en el marc d’una venda en línia. És una relació contractual a la qual s’apliquen les normes de dret privat i, si s’escau, també les de consumidors i usuaris. - Execució de mesures precontractuals a petició de l’interessat: atendre les sol·licituds rebudes. - Interès legítim del responsable: enviament de comunicacions comercials. (clients).

A qui es comunicaran les vostres dades?
No es transferiran dades a tercers en cas de possibles clients o persones que accedeixin a les aplicacions de consulta web, i en el cas de clients a:
- La consulta fiscal i comptable i altres proveïdors de serveis amb els quals existeixi un contracte correcte per a la prestació d’aquests serveis (tal com estableix l’article 28 del GDPR-UE), bancs i entitats i organismes per tal de complir les obligacions legals (impostos, registres públics...). L’empresa matriu.

Transferències de dades a tercers països?
Es poden fer transferències internacionals de dades a Mèxic (empresa matriu). En aquest sentit, s’assenyala que és un país fora del nivell de protecció de dades aprovat per la Unió Europea. “La institució es compromet a actuar amb la màxima diligència en el control de la informació rebuda, a adoptar les mesures de seguretat adequades i a demanar el vostre consentiment explícit.

Quins són els seus drets quan ens proporciona les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA està gestionant o no les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar un tractament limitat de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA deixarà de processar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Podeu exercir materialment els vostres drets de la següent manera: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les vostres dades, que podeu exercir a l’adreça del propietari del web.

Si heu donat el vostre consentiment per a una finalitat específica, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri que es vulneren els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment si no hagués obtingut la satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat competent en matèria de control de protecció de dades a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals tractades per ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA provenen de l’interessat.

No es processen categories especials de dades personals (es tracta de dades que no revelen origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, o afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera única una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

EL PROPIETARI DE LA WEB pot utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats al terminal de l’usuari. L'usuari pot configurar el seu programa de navegador de manera que s'impedeixi la creació de fitxers de cookies o es doni un avís.

ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA adopta els nivells de seguretat corresponents exigits per la REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL i altres normatives aplicables. Tot i això, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers d’usuari.

Si opteu per deixar el nostre lloc web mitjançant enllaços a llocs web que no pertanyen a la nostra institució, ECS CORPORATION SA DE CV SUCURSAL EN ESPAÑA no serà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra només a enviar comunicacions que heu sol·licitat rebre.

Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic, us oferirem la possibilitat d’exercir el vostre dret a cancel·lar i renunciar a la recepció d’aquests missatges, d’acord amb el que estableix l’article 22 del títol III de la Llei 34/2002 , sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

6. XARXES SOCIALS

En compliment del deure d'informació contingut a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que les xarxes socials (en endavant, "XS") són propietat del propietari de la web. Aquest Avís Legal regula les condicions d’ús del portal d’Internet esmentat.

Llei aplicable i jurisdicció
En general, les relacions entre el propietari de la web i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a les XS, estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament a la jurisdicció que els pugui correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la web per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució d’aquestes condicions contractuals.

Acceptació de l'usuari
Aquesta Nota Legal regula l'accés i l'ús de les XS que el propietari de la web posa a disposició dels usuaris d'Internet. Es considera l’usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats de la pàgina web. L’usuari queda informat i accepta que l’accés a aquestes XS no implica, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el propietari de la web. L’accés i la navegació a les XS per part de l’usuari suposa l’acceptació de totes les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions, heu d’abstenir-vos d’utilitzar les XS.

Accés a les XS
L’accés a les XS per part dels usuaris és de lliure accés i gratuït. Alguns serveis poden estar subjectes a la contractació prèvia del servei. Si l’usuari ha de proporcionar dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es duran a terme d’acord amb la normativa vigent, concretament el GDPR. Per obtenir més informació, consulteu la nostra política de privacitat.

Contingut i Ús
La visita de l’usuari a les XS s’ha de fer de manera responsable i d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del propietari de la web o de qualsevol altra persona física o jurídica. Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol dels continguts de les XS amb finalitats que siguin o puguin ser il·legals, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides pel propietari de la web, lloc web o els seus continguts. El propietari de les XS no s’identifica amb les opinions expressades en ell pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a les seves XS, podent canviar, suprimir o afegir tant el contingut com els serveis subministrats a través d’ella i la forma en què es presenten o es troben als seus servidors. La visita de l’usuari a les XS s’ha de fer de manera responsable i d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del gestor web.

La persona responsable del lloc web o qualsevol altra persona física o jurídica. Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol dels continguts de les XS amb finalitats que siguin o podrien ser il·legals, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides pel titular del web, XS o els seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les XS, el seu disseny gràfic i codis són propietat del propietari de la web i, per tant, està prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat realitzada amb els continguts de les XS, ni tan sols si es citen les fonts, tret que s’hagi donat el consentiment previ, exprés i escrit del propietari de la web. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol tipus continguts a les pàgines web de la companyia són propietat dels seus propietaris i estan protegits per la llei. El propietari de la web no atorga cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb les XS, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o transferència total o parcial d’aquests drets per part del propietari de la web. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament pel titular de la web es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a responsabilitats legalment establertes. El propietari de la web es reserva el dret d’exercir les accions judicials i extrajudicials corresponents contra l’usuari.

Responsabilitat i garanties
El propietari de la web declara haver adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de les XS, així com l’absència de virus i components nocius. Tanmateix, el propietari de la web no es fa responsable de les situacions següents que s’enumeren a tall d’exemple, però no es limiten a: La continuïtat i disponibilitat dels Continguts. La manca d'errors en aquests continguts ni la correcció d'algun defecte que es pogués produir. L'absència de virus i/o altres components nocius. Danys o perjudicis causats per qualsevol persona que incompleixi els sistemes de seguretat del propietari de la web. L’ús que els usuaris poden fer del contingut inclòs a les XS. En conseqüència, el propietari de la web no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al lloc web, si s’escau, compleixi aquest avís legal, ni que l’ús de les XS es faci de manera diligent. De l’ús que puguin fer de les XS els menors d’edat o els menors que envien les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, en seran aquests últims els responsables. Els continguts als quals l’usuari pot accedir mitjançant enllaços no autoritzats o introduïts pels usuaris mitjançant comentaris o eines similars. La introducció de dades errònies per un usuari o un tercer. El propietari de la web pot suspendre temporalment i sense previ avís l'accessibilitat a les XS per a operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, el propietari de la web notificarà a l’usuari, amb suficient antelació, la data prevista per a la suspensió del contingut. Així mateix, de conformitat amb els articles 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web es compromet a eliminar o, si escau, a bloquejar qualsevol contingut que pugui afectar o ser contrari a legislació vigent, drets de tercers o moral i ordre públic.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes condicions seran regides per la legislació espanyola actual.

La llengua que es farà servir serà l'espanyol.

Desplaça cap amunt