Juridisk kunngjøring

1. FORMÅL
Denne juridiske kunngjøringen regulerer bruken av websiden www.thebrightpath.com som eies av ECS CORPORATION S.A. DE C.V., S.L. SUCURSAL EN ESPAÑA [DATTERSELSKAP I SPANIA] (heretter kalt NETTINNEHAVER).

Å surfe på nettstedet til NETTINNEHAVER tillegger brukeren betingelser og innebærer deres fulle og uforbeholdne aksept av hver eneste betingelse som er publisert i denne juridiske kunngjøringen, og det advares om at nevnte forhold kan endres uten forhåndsvarsel fra NETTINNEHAVER, hvorpå endringene vil publiseres og gjøres kjent så snart som mulig.

Av denne grunn anbefales det å lese innholdet nøye om du ønsker å få tilgang til og bruke informasjonen og tjenestene som tilbys fra dette nettstedet.

Videre forplikter brukeren seg til å gjøre riktig bruk av nettstedet i samsvar med lov, god tro, offentlig orden, trafikkbruk og denne juridiske merknaden, og vil svare til NETTINNEHAVER eller tredjepart, for eventuelle skader og tap som måtte være forårsaket som en konsekvens av brudd på nevnte forpliktelse.

Enhver annen bruk enn det som er autorisert, er strengt forbudt og NETTINNEHAVER kan nekte eller tilbakekalle tilganger og bruken av den når som helst.

2. IDENTIFISERING
NETTINNEHAVER, i tråd med lov 34/2002 av 11 Jul, om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, informerer deg om at:

 • Firmanavnet er: ECS CORPORATION SA DE CV S.L. SUCURSAL EN ESPAÑA.
 • Organisasjonsnummer (Tax ID) er: W4121446A
 • Registrert adresse er: C/Poniol nº35, 43364, Mont-ral, (Tarragona).

3. KOMMUNIKASJON
For å kommunisere med oss tilbyr vi ulike måter å kontakte oss på, som spesifisert nedenfor:

 • Epost: ecs.espana@gmail.com

All varsling og kommunikasjon mellom brukerne og NETTINNEHAVER vil bli ansett som effektiv for alle intensjoner og formål, når de gjøres på en av metodene beskrevet ovenfor.

4. BETINGELSER FOR TILGANG OG BRUK
Nettstedet og dets tjenester er fritt tilgjengelig og gratis. Likevel kan NETTINNEHAVER betinge bruken av enkelte tjenester som tilbys på dennes nettsted etter tidligere forhåndsutfylling av det korresponderende skjema.

Brukeren garanterer autentisiteten og aktualiteten til alle dataene hen kommuniserer til NETTINNEHAVER og vil være eneansvarlig for eventuelle falske eller unøyaktige uttalelser. Brukeren samtykker uforbeholdent i å gjøre riktig bruk av innholdet og tjenestene til NETTINNEHAVER og ikke bruke dem til blant annet:

 1. Spre innhold som er kriminelt, voldelig, pornografisk, rasistisk, fremmedfiendtlig, støtende, forsvar av terrorisme eller generelt i strid med lov eller offentlig regulering.
 2.  Introdusere datavirus i nettverket eller utføre handlinger som kan endre, ødelegge, avbryte eller generere feil eller skade på NETTINNEHAVER eller tredjeparts elektroniske dokumenter, data eller fysiske og logiske systemer, samt hindre andre brukeres adgang til nettstedet og dets tjenester med det massive forbruket av dataressurser som NETTINNEHAVER tilbyr sine tjenester fra.
 3. Forsøk på å få tilgang til e-postkontoer og, der det er hensiktsmessig, uttrekk av informasjon om andre brukere, NETTINNEHAVER eller tredjeparts restriktive områder i datasystemene.
 4. Misligholde rettighetene til intellektuell eiendom, samt misligholde konfidensialiteten på NETTINNEHAVER eller tredjeparts informasjon.
 5. Etterligne identiteten til enhver annen bruker.
 6. Reprodusere, kopiere, distribuere eller på annen måte publisere offentlig, endre eller modifisere innholdet, med mindre tillatelse er gitt fra eieren av de korresponderende rettighetene eller det er tillatt i henhold til lov.
 7. Samle inn data i reklameøyemed eller sende promotering av noe slag eller salgskommunikasjon uten forutgående forespørsel eller samtykke.

Alt innholdet på nettstedet, for eksempel tekster, fotografier, grafikk, bilder, ikoner, teknologi, programvare, samt dets grafiske design og kildekoder er NETTINNEHAVER's eiendom uten at noen av bruksrettighetene blir forstått overført til brukeren utover det som er strengt nødvendig for riktig bruk av nettet.

Kort sagt, brukere som får tilgang til dette nettstedet kan se innholdet og lage, hvor det er hensiktsmessig, autoriserte private kopier forutsatt at de reproduserte elementene ikke senere blir overført til tredjeparter, eller installert på servere som er koblet til nettverk, eller er gjenstand for noen form for misbruk.

Likeledes er alle varemerker, merkenavn og særegne tegn av noe slag som fremkommer på nettsiden, eiendommen til NETTINNEHAVER, uten at det forstås som at bruk eller tilgang til dette tillegger brukeren noen rettigheter over dem.

Distribusjon, modifisering, overføring eller offentlig kommunisering av innholdet og enhver annen handling som ikke er uttrykkelig autorisert av eieren av bruksrettighetene er forbudt.

Etableringen av en hyperkobling innebærer under ingen omstendigheter eksistensen av en relasjon mellom NETTINNEHAVER og eieren av nettstedet den er etablert på, og heller ikke at NETTINNEHAVER godtar og godkjenner nettstedets innhold eller tjenester.

NETTINNEHAVER er ikke ansvarlig for hver enkelt brukers utnyttelse av materialet som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet eller for utførte handlinger som gjøres basert på dette materialet.

4.1. UTELUKKELSE AV GARANTIER OG ANSVAR VEDRØRENDE TILGANG OG BRUK  
Innholdet på dette nettstedet er av generell karakter og formål kun for informasjon, uten å garantere tilgang til alt innhold, eller dets fullstendighet, korrekthet, gyldighet eller aktualitet, eller dets egnethet eller brukbarhet for et bestemt formål.

NETTINNEHAVER fraskriver seg, såfremt lover og regler tillater, ethvert ansvar for enhver skader som måtte oppstå som følge av:

 1. Manglende tilgang til nettstedet eller mangel på sannhet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller tidsaktualiteten til innholdet, samt forekomster av laster og mangler av alle slag på innholdet som overføres, formidles, lagres, tilgjengeliggjøres ved tilgang til websiden eller tjenestene som tilbys.
 2. Tilstedeværelse av virus eller andre elementer i innholdet som kan forårsake endringer i datasystemer, elektroniske dokumenter eller brukerdata.
 3. Manglende overholdelse av lover, god tro, offentlig regulering, datatrafikkbruk og denne juridiske kunngjøringen som en konsekvens av feil bruk av nettstedet. Særlig, og som eksempel, er ikke NETTINNEHAVER ansvarlig for handlinger utført av tredjepart som bryter med immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter, personlig og familiært personvern og bilder, samt regelverket om urettferdig konkurranse og ulovlig annonsering.

Likeledes avviser NETTINNEHAVER ethvert ansvar angående informasjon som er utenfor dette nettstedet og ikke administreres direkte av vår webansvarlige. Funksjonen til lenkene som vises på dette nettet er utelukkende for å informere brukeren om eksistensen av andre kilder som kan utvide innholdet som tilbys på dette nettstedet. NETTINNEHAVER garanterer ikke eller tar ansvar for driften eller tilgjengeligheten av de lenkede sidene; det foreslås, inviteres eller anbefales heller ikke å besøke de lenkede sidene, og denne vil derfor ikke være ansvarlig for det oppnådde resultatet. NETTINNEHAVER er ikke ansvarlig for etablering av hyperkoblinger fra tredjepart.

4.2. PROSEDYRE FOR TILFELLER AV UTFØRELSE AV ULOVLIG AKTIVITET
I tilfelle en bruker eller tredjepart anser at det er fakta eller omstendigheter som avslører ulovlig bruk av innhold og/eller utførelsen av en aktivitet på nettsidene som er inkludert eller tilgjengelig via nettstedet, må hen sende et varsel til NETTINNEHAVER som behørig indentifiserer og spesifiserer de påståtte overtredelsene.

4.3. PUBLIKASJONER
Den administrative informasjonen gitt på nettsiden erstatter ikke juridisk omtale i lover, regulering, planer og generelle bestemmelser som formelt må publiseres i offisielle publikasjoner tilhørende offentlige forvaltningsorganer, som utgjør det eneste instrumentet som vitner om det autentisitet og innhold. Informasjonene som er tilgjengelig på nettsiden bør forstås som en veiledning uten juridisk gyldighet som formål.

5. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN
Når vi trenger å innhente informasjon fra deg vil vi alltid be deg om å gi den frivillig. Dataene samles inn via skjemaene for datainnsamling på nettstedet eller på andre måter.

Grunnleggende informasjon om databeskyttelse 

Ansvarlig firma:

ECS CORPORATION SA DE CV S.L SUCURSAL EN ESPAÑA

Mål:

Formål: Administrere klienter og potensielle kunder (kontraktfestet via et nettbasert spørreskjema), håndtere henvendelsene deres og sende kommersiell kommunikasjon.

Legitimitet:

- Samtykke fra interesserte - Oppfyllelse av kontrakt - Den ansvarliges legitime interesse.

Mottakere:

Ingen overføring av data er tiltenkt fra "potensielle kunder", bare til: Personer eller enheter direkte relatert til den ansvarlige og nødvendig for å kunne levere seminarer, kurs eller aktivititer, i tillegg til enheter og organer det finnes en juridisk forpliktelse til.

Rettigheter:

Du har rett til å få tilgang til, rette på og slette dataene, samt andre rettigheter, angitt i tilleggsinformasjonen. Retten utøves ved å kontakte behandlingsansvarlig på epost: ecs.espana@gmail.com       

Opprinnelse:

Den interesserte part.

Tilleggs- informasjon:

Du finner tilleggsinformasjon og detaljer om datavern i den siste delen av dette dokumentet.

TILLEGGSINFORMASJON

Hvilken databehandler er ansvarlig for behandlingen av dataene dine?
Identitet: ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA Organisasjonsnummer (Tax iD): W4121446A
Postadresse: C/Poniol nº35, 43364, Mont-ral, (Tarragona).
Telefon: 977 469588
E-post: ecs.espana@gmail.com

Hva er formålet med å behandle dine persondata?
ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA. NETTINNEHAVER behandler informasjonen som de interesserte parter gir oss for å utføre administrativ, regnskapsmessig, fiskal og logistikkmessig behandling av våre kunder (kontrahering via et nettskjema) eller potensielle kunder ved å behandle deres forespørsler, samhandling mellom partene via elektroniske media (WhatsApp, etc), samt å sende kommersiell kommunikasjon (via post eller elektroniske virkemidler) om våre produkter og tjenester.

Hvor lenge beholder vi de lagrede dataene dine?
Dataene beholder så lenge den kommersielle relasjonen opprettholdes eller i det antall år som er nødvendig for å oppfylle lovkrav (kunder) og så lenge den interesserte parten ikke ber om det (potensielle kunder og nettbrukere)

Hva er legitimt i behandlingen av dataene dine?
Vi angir det juridiske grunnlaget for behandling av dine data: - Den interesserte partens samtykke: Sende kommersiell kommunikasjon (potensielle kunder og nettbrukere). - Oppfyllelse av kontrakt: Innenfor rammene av kontraherende seminarer, kurs eller aktiviteter ved bruk av nettskjema, administrere klientens data for å utvide innsamlingen innenfor rammeverket til et nettsalg. Det er et kontraktsforhold hvor privatrettslige regler gjelder, og der det er aktuelt, også reglene for forbruker og bruker. - Utførelse av pre-kontraktuelle tiltak etter forespørsel fra den interesserte part: Behandle mottatt forespørsel.  Den ansvarlige personens legitime interesse: Sende kommersiell kommunikasjon. (kunder).

Hvem blir dataene dine formidlet til?
Ingen data vil bli overført til tredjepart i tilfeller av potensielle kunder eller personer som har tilgang til nettsøk-applikasjonene, og for kunder gjelder:
- Skatt og regnskapskonsultasjon og andre tjenesteleverandører som innehar en korrekt kontrakt for levering av nevnte tjenester (som foreskrevet i artikkel 28 i GDPR-EU), banker, enheter og organisasjoner for å overholde juridiske forpliktelser (skatteetaten, offentlige myndigheter ...) Morselskapet.

Dataoverføring til tredjepartsland?
Internasjonal dataoverføring kan gjøres til Mexico (morselskap). I så henseende bemerkes det at landet ikke er inkludert i nivået for personvern som er godkjent av EU. “Institusjonen påtar seg å handle med den største omhu for å kontrollere mottatt informasjon, å vedta passende sikkerhetstiltak og å be om ditt uttrykkelige samtykke.

Hvilke rettigheter har du når du gir oss dine data?
Alle har rett til å få vite om ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA behandler persondata som omhandler dem, eller ikke.

Interesserte parter har rett til å få tilgang til sine persondata, å få rettet opp i feilaktige data eller, når passende, kreve at dataene slettes når, som en av flere årsaker, dataene ikke lenger behøves for det formålet de ble samlet inn for.

Under visse omstendigheter, kan den interesserte parten be om begrenset databehandling, hvor vi da kun vil beholde data for å utøve eller forsvare krav.

Under visse omstendigheter og av grunner relatert til dere bestemte situasjon, kan den interesserte parten motsette seg behandling av sine data. I dette tilfellet vil ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA stoppe databehandlingen, med unntak av ved tvingende legitime grunner, eller for å utøve eller forsvare krav.

Du kan materielt utøve dine rettigheter på følgende måte: Du har rett til å få tilgang til, rette på og slette data, samt få overført dataene dine. Dette gjøres ved å adressere NETTINNEHAVER.

Hvis du har gitt ditt samtykke til et spesifikt formål, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket, uten å påvirke legaliteten til behandlingen som ble utført før du trakk samtykket tilbake.

I tilfelle du opplever at dine rettigheter forsømmes med tanke på vern av dine persondata, spesielt hvis du ikke er tilfreds med oppnåelsen av dine rettigheter, kan du legge inn et krav hos den kompetente: Data Protection Control Authority gjennom deres nettside: www.agpd.es.

HVORDAN HAR VI FÅTT TAK I DINE DATA?
Persondataene som behandles av ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA er innhentet av den interesserte parten.

Spesielle kategorier av persondata blir ikke behandlet (dette er data som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data hvis formål har å identifisere en unik person, data relatert til helse eller data relatert til en person seksuelle livsutfoldelse eller legning).

NETTINNEHAVER kan benytte informasjonskapsler under levering av nettstedstjenester. Informasjonskapsler er fysiske filer med personlig informasjon lagres på brukerens egen terminal. Brukeren kan konfigurere hens nettleser slik at opprettelse av informasjonskapselfiler forhindres eller det gis en advarsel.

ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA adopterer de tilsvarende sikkerhetsnivåene som kreves i FORORDNING (EU) 2016/679 AV DET EUROPEISKE PARLAMENTET OG LOKALE MYNDIGHETER og andre relevante reguleringer. Det kan imidlertid ikke garantere systemets absolutte usårbarhet, og påtar seg derfor ikke ansvar for skade som følge av endringer som tredjepart kan forårsake i datasystemene, elektroniske dokumenter eller brukerfiler.

Hvis du velger å forlate nettsiden vår via lenker til nettsider som ikke tilhører vår institusjon, vil ikke ECS CORPORATION SA DE CV SUCURSAL EN ESPAÑA være ansvarlig for retningslinjene for personvern på nevnte nettside, ei heller denne nettsidens bruk av informasjonskapsler som kan bli lagret på brukerens datamaskin.

Våre retningslinjer vedrørende e-post er fokusert mot kun å sende deg kommunikasjon som du selv har bedt om å motta.

Hvis du foretrekker å ikke motta beskjeder via e-post, tilbyr vi deg muligheten til å kansellere eller frafalle mottak av disse beskjedene, i henhold til forordningene av Tittel III, artikkel 22 av lov 34/2002, om Informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. 

6. SOSIALE NETTVERK
I samsvar med informasjonsplikten i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, informerer vi deg om at sosiale nettverk (heretter "SN") eies av netteieren. Denne juridiske kunngjøringen regulerer bruksvilkårene til den nevnte internettportalen.

Gjeldende lov og domsmyndighet
Generelt er forholdet mellom netteier og brukerne av dennes telematikktjenester, som er tilstede i SN, underlagt spansk lovgivning og jurisdiksjon. Partene fraskriver seg uttrykkelig domsmyndighet som kan samsvare med dem og underkaster seg eksplisitt domstolene og dommer innenfor netteiers hjemsted for å løse enhver uenighet som måtte oppstå i tolkningen  eller utførelsen av disse kontraktsbetingelsene.

Brukeraksept
Denne juridiske kunngjøringen regulerer tilgangen til og bruken av SN som netteier stiller til rådighet for internettbrukere. Brukeren anses å være den personen som får tilgang til, surfer på, bruker eller deltar i tjenestene og aktivitetene til nettsiden. Brukeren er informert om og aksepterer at tilgang til disse SN ikke på noen måte innebærer begynnelsen på et kommersielt forhold til netteieren.  Tilgangen og bruken av SN fra brukerens side forutsetter aksept av alle gjeldende bruksbetingelser. I tilfelle uenighet rundt betingelsene må du avstå fra å bruke SN.

Tilgang til SN
Brukeres tillgang til SN er fitt tilgjengelig og gratis. Noen tjenester kan være underlagt forhåndsavtaler før bruk. Hvis brukeren må oppgi persondata for å få tilgang til en tjeneste, vil innsamlingen og prosesseringen av dataene gjøre i samsvar med gjeldende regelverk, spesielt GDPR.  For mer informasjon, se våre retningslinjer for personvern.

Innhold og bruk
Brukerens besøkpå SN må gjøres på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende lovgivning, i god tro, denne juridiske kunngjøringen og respektere den immaterielle og industrielle eiendomsrettigheten som eies av netteier eller enhver annen fysisk eller juridisk person.  Bruken av innholdet i SN til formål som er eller kan være ulovlig er helt forbudt, så vel som utførelse av handlinger som forårsaker eller kan forårsake skade eller endringer av noe slag, som ikke er er forhåndsgodkjent av netteier, websiden eller det innhold. Eieren av SN identifiserer seg ikke med meningene som uttrykkes av samarbeidspartnere. Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre de endringer det anser hensiktsmessig i SN uten forutgående varsel, å kunne endre, slette eller legge til både innhold og tjnester som tilbys av selskapet, og måten blir presentert på eller lokaliseringen på server. Brukerens besøk på SN må gjøres på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende lovgivning, i god tro, denne juridiske kunngjøringen og med respekt for immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som eies av webadministratoren.

Personene som er ansvarlig for nettsiden eller enhver annen fysisk eller juridisk person. Bruk av innholdet til SN til formål som er eller kan være ulovlg er helt forbudt, så vel som utførelse av handlinger som forårsaker eller kan forårsake skade eller endringer av en type som ikke er samtykket til av netteier, SN eller deres innhold.

Immateriell og industriell eiendom
De immaterielle rettighetene til innholdet i SN, dens grafiske design og koder eies av netteieren, og det er derfor forbudt å reprodusere, distribuere, offentlig kommunisere, transformere eller foreta annen aktivitet som inkluderer innholdet i SN, ikke engang om kildene er sitert, med mindre forhåndsgodkjent, uttrykkelig og skriftlige samtykke fra netteier er gitt. All merkevare, merkeprofilering eller ulike tegn som finnes på selskapets nettsider tilhører eierne og er beskyttet av loven. Netteieren gir ingen lisens eller autorisasjon for bruk av noe slag, av sine immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter eller for noen annen eiendom eller rettigheter relatert til SN, og under ingen omstendigheter vil det forstås at brukeres tilgang og bruk innebærer frafall av, overføring, linsens eller hel eller delvis overføring av disse rettigheter fra netteier.  All bruk av det nevnte innhold som ikke er forhåndsgodkjent av netteier, vil bli ansett som et alvorlig brudd på immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter og vil gi opphav til lovetablert ansvarsstillelse. Netteier forbeholder seg retten til å utøve tilsvarende rettslige og utenomrettslige handlinger mot brukeren.

Ansvar og garantier
Netteier erklærer at denne har truffet de nødvenvige tiltak innenfor dennes mulighet og teknologiske kvalifikasjoner, for at SN skal fungere optimalt, samt ha fravær av virus og skadelige komponenter.  Imidlertid kan ikke netteier holdes ansvarlig for følgende situasjoner listet opp som eksempler, men ikke begrenset til: Kontinuiteten og tilgjengeligheten på innholdet, mangler og feil på innholdet eller korrigering av feil som kan oppstå, Fravær av virus og andre skadelige komponenter. Skader forårsaket av enhver person som bryter sikkerhetssystemene til netteier. Bruken som brukere kan ha av innholdet som inngår i SN. Derfor garenterer ikke netteier at bruken brukere kan ha med innholdet på nettstedet, hvis aktuelt, overholder denne juridiske kunngjøringen, og heller ikke at bruken av SN utføres på en ansvarlig måte.  Mindreåriges bruk av SN eller mindreårige som sender sine personlige data uten tillatelse fra sine foresatte, er foresatte ansvarlig for deres internettbruk. Innholdet som brukeren kan få tilgang til via uautoriserte lenker eller angitt av brukere via kommentarer eller lignende verktøy. Innføring av feil data av en bruker eller tredjepart. Netteieren kan midlertidig og uten forutgående varsel stanse tilgjengeligheten til SN for operasjoner vedrørende vedlikehold, reparasjon, oppdatering eller forbedring. Imidlertid, når omstendighetene tillater det, vil netteier varsle brukeren i god tid på forhånd, om den planlagte datoen for suspensjon av innholdet. I samsvar med artikkel 11 og 16 i lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel (LSSICE) forplikter netteieren seg til å eliminere eller, når hensiktsmessig, blokkere innhold som kan påvirke eller være i strid med gjeldende lovgivning, tredjeparts rettigheter eller moral og offentlig orden.

7. GJELDENDE LOVGIVNING
De nåværende betingelsene er underlagt spansk lovgivning.

Språket som benyttes er spansk.

Skroll til toppen