Ishayaer som gjør en forskjell

Ascension gir indre ro til alle

Ishayas Ascension fungerer for alle, uavhengig av bakgrunn og livserfaring. Vi har undervist Ascension til skolebarn og tenåringer, til hjemløse og voldsoffer, til innsatte i fengsler og ofrene for kriminalitet, til mennesker som har overlevd økonomiske kriser og borgerkrig.

Uavhengig av hva slags utfordringer du har hatt i livet ditt: Bruk en ascension-teknikk og du blir umiddelbart returnert til en tilstand av stillhet og tilstedeværelse. Med regelmessig praksis slutter man å holde fast på tidligere opplevelser og står fritt til å oppleve livet fullt ut.

Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre for organisasjonen eller lokalsamfunnet ditt? Har du en ide du har lyst til å dele? Vi vil gjerne høre ifra deg! Kontakt oss så finner vi muligheter.

"I dag føler jeg meg fri... Jeg er en ny person"

– Jeanne Françoise (Rwanda)

Ascension i skolen

Barn helt ned i fire-femårs alderen har lært å ascendere og praksisen kan gjøre en stor forskjell i livet deres.  Ascensionteknikkene - eller "de magiske ordene" - tar barna tilbake til en naturlig tilstand av ro og gledefylt lek, og hjelper de til å gi slipp på stresset og utfordringene de møter. Barn synes praksisen er gøy - som en slags hemmelig kraft.

Mange hundre barn og tenåringer har lært å ascendere via våre kurs på skolene i bla Venezuela, Brazil, Australia, New Zealand og Spania. Barn kan også lære på egenhånd, eller sammen med familie og venner. Foreldrene rapporterer at barna deres blir roligere og tryggere av å bruke ascensionteknikkene. Lærerne sier barnas oppførsel på skolen bedres og krangling og slåssing i friminuttene avtar.

Ascension i fengsel

De fleste innsatte i fengslene våre har hatt vanskelige liv. Mange har vært utsatt for grov vold. Mange har rusproblemer og mentale lidelser. Å sitte i fengsel forsterker følelsene av frykt og isolasjon.

Ishayaenes Ascension tilbys i 28 fengsler rundt om i verden. Rundt 7000 innsatte og 500 fengselsbetjenter har lært teknikkene. Innsatte forteller at Ascension har gjort livet deres bedre. De blir roligere og mindre utagerende, føler seg mer knyttet til andre, mer positive og har mer fred med seg selv. Med kontinuerlig oppfølging og øvelse forsvinner gamle mønstre. Fengselsledelsen oppgir at innsattes oppførsel bedres og voldshandlingene reduseres når Ascension introduseres, som et resultat av denne enkle meditasjonsøvelsen.

"Jeg velger ekte fred, frihet fra sykdom, stress og sinne. Et helt nytt liv"

- Ed (fengslet i New Zealand)

Ascension på sykehus

Alvorlige skader og sykdommer gir fysiske utslag - bevegelseshemming, mindre kontroll på kroppen, intense smerter. I tillegg kan det ha stor mental og emosjonell effekt når man mister kontroll over kroppen og livet sitt, med frykt for fremtiden og muligheten for å dø.

Vi tilbyr egne ascensionprogram for sykehus og hospice og mennesker med alvorlige helseproblemer er alltid velkommen på alle kursene våre. Mange ishayaer jobber i helsesektoren og er dedikerte til å hjelpe og helbrede andre.

Ascension gir en muligheten til å komme tilbake til det som skjer nå. Når man er tilstede i det som er her nå, krever fysisk smerte mindre oppmerksomhet og man lider mindre. Frykt og angst faller bort når ascensionteknikkene brukes.

Ascension blant ungdom

Tidlige livserfaringer har varig innvirkning. Barn og unge som opplever tap, å bli forlatt eller traumer, bærer ofte disse opplevelsene med seg videre i livet.

Vi har jobbet med sårbare ungdommer på barnehjem, i spesial- skoler og programmer for unge - i Brazil, Venezuela og New Zealand.

Ungdommene forteller at ascension-teknikkene har hjulpet dem til å gi slipp, og finne et rolig sted innvendig når de går igjennom utfordrende situasjoner. De har mindre frykt og sinne. De kommer bedre overens med andre og klarer lettere å håndtere kravene som stilles på skolen og i fritidsaktiviteter.

 

Ascension blant hjemløse

Det er mange grunner til at en person blir hjemløs - fattigdom, traumer, samlivsbrudd, for å unnslippe vold i hjemmet, alkohol- eller rusavhengighet, dårlig mental helse, og mye mer.

Til tross for sine omstendigheter, ønsker hjemløse seg akkurat de samme tingene som oss andre: å ha fred, håp, glede, kjærlighet, frihet og en følelse av handlefrihet over livet sitt. Derfor har vi begynt å undervise Ascension til hjemløse i USA og mottar positive tilbakemeldinger.

Ascension virker ved å løse opp i fastlåste mønster rundt våre tanker, følelser og handlinger, inkludert de som oppstår fra tidligere traumer. Ascensionholdningene bringer ro, helbredelse, håp, selvaksept og fred uavhengig av de ytre omstendighetene.

Ascension på krisesenter

Personer som opplever vold eller seksuelle overgrep sliter ofte med ettervirkningene i lang tid. Etter at de fysiske arrene forsvinner, fortsetter den mentale og emosjonelle smerten og inkluderer ofte frykt, skam og retraumatisering.

Vi har undervist Ascension på krisesenter for kvinner som har overlevd alvorlig misbruk og vold. Det er også mange voldsofre som har tatt Første Sfære-kurset i egen regi.

Ascension har teknikker som roer sinnet og bringer det til en tilstand av urørlig oppmerksomhet, bortenfor den fysiske opplevelsen. Med riktig oppfølging og sammenhengende praksis, hjelper teknikkene utøveren til å akseptere og komme seg videre fra fortiden, ved hjelp av en nyvunnet opplevelse av sinnsro og aksept.

Ascension på Cuba

Helt siden 2007 har mange ishayaer reist til Cuba for å lære bort Ascension, som frivillighetsarbeid betalt fra egen lomme. Alle blir truffet av cubanernes ekstraordinære lidenskap for livet, deres generøsitet og kjærlighet til Ascensionpraksisen.

Ascension har spredd seg fort på Cuba. Det første Ascensionmeditasjons-kurset som ble undervist hadde åtte deltagere. I løpet av få måneder var deltagerantallet vokst til tre-fire hundre.

Ascension i Afrika

Mange afrikanske land har problemer med splittelse og traumer forårsaket av borgerkrig. Disse sårene kan ta flere tiår å helbrede. Fattigdom og andre sosiale og økonomiske problemer skaper i tillegg ekstra stress og utfordringer i hverdagen.

Ishayaene har undervist Ascension til ulike samfunnsgrupper, til kvinnelige ledere, til lærere og barn i Rwanda, Kongo og Mali - disse landene er i ulike faser av fredsbygging og gjenoppbygging etter borgerkrig. Ascension gir muligheten til å legge fortiden bak seg. De som har lært rapporterer at praksisen gir dem ro i kropp og sinn og en følelse av fred midt i alle utfordringer og kaoset i livet rundt dem. Vi har også undervist Ascension til bistandsarbeidere som får hjelp til å lindre stresset som kommer med å jobbe i utfordrende, krigsrammede land.

Ishayas making a difference - footer
Skroll til toppen