Møt Ishayaene

The Bright Path-Ishayaene er en internasjonal organisasjon som har som formål å spre bevissthet og ekte fred til verden. Vi sikter mot at flest mulig skal få hjelp til å huske valget vi har om å kunne oppleve ekte fred; vi ønsker at flest mulig skal få oppleve den levende og uendelig frie virkeligheten av tilstedeværelse som finnes Nå.

“Ishaya” er sanskrit og betyr det høyeste nivået av menneskelig bevissthet, Kristus-bevissthet. Ishayaene er en urgammel åndelig munkeorden, viet til å oppleve høyere bevissthetstilstander og å hjelpe andre til å oppleve det samme.

Per dags dato er de mer enn 300 kvalifiserte lærere i over 30 land. The Bright Path-Ishayaene lærer bort et enkelt og svært effektivt system av selvoppdagelse som heter Ascension. Ascension kan frigjøre oss fra de mentale tankemønstrene som holder oss tilbake i livet. Ascension fungerer effektivt, nettopp fordi det er så enkelt, og også fordi det ikke involverer noen mental tro.

Meet the Ishayas 02

Lærerne fra The Bright Path har gjennomført et langvarig kurs som består av flere hundre timer med egen ascensionpraksis kombinert med profesjonell veiledning. Derfor kan de ut ifra sin egen erfaring formidle budskapet i læren i sin enkelhet og renhet.

Alle Ascension-lærerne er Ishaya-munker som har avlagt løfter. De tar navnet Ishaya, til ære for tradisjonen som det kommer fra. Men de er ikke munker på den måten som folk flest vil definere det. De lever i vår verden slik som alle andre - med hjem, familier, jobber og alt det fantastiske kaoset som utgjør et menneskeliv!

Ishaya-munkene lever fullt ut. De kan også leve i den dype freden som eksisterer parallelt med begrensningene i tankeverdenen. Derfor kan de formidle budskapet i Ascension fra sin egen erfaring; at ingenting på utsiden må forandre seg for at du skal kunne oppleve en ekte og vedvarende ro. Så når du lærer Ascension vil du fra denne erfaringen få din egen reise med oppdagelsen av hva det virkelig vil si å være fri.

Ishayas Ascension er et verktøy som tar deg tilbake til opplevelsen av det uendelig store rommet av kreativitet som eksisterer i deg. Du kan leve livet ditt på denne måten. Med The Bright Path-veien blir denne oppdagelsen rask, enkel og gøy.

Skroll til toppen