RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Når vi trenger å innhente informasjon fra deg vil vi alltid be deg om å gi den frivillig. Dataene samles inn via skjemaene for datainnsamling på nettstedet eller på andre måter.

Grunnleggende informasjon om databeskyttelse 

Ansvarlig firma:

ECS CORPORATION SA DE CV S.L SUCURSAL EN ESPAÑA

Mål:

Formål: Administrere klienter og potensielle kunder (kontraktfestet via et nettbasert spørreskjema), håndtere henvendelsene deres og sende kommersiell kommunikasjon.

Legitimitet:

- Samtykke fra interesserte - Oppfyllelse av kontrakt - Den ansvarliges legitime interesse.

Mottakere:

Ingen overføring av data er tiltenkt fra "potensielle kunder", bare til: Personer eller enheter direkte relatert til den ansvarlige og nødvendig for å kunne levere seminarer, kurs eller aktivititer, i tillegg til enheter og organer det finnes en juridisk forpliktelse til.

Rettigheter:

Du har rett til å få tilgang til, rette på og slette dataene, samt andre rettigheter, angitt i tilleggsinformasjonen. Retten utøves ved å kontakte behandlingsansvarlig på epost: ecs.espana@gmail.com       

Opprinnelse:

Den interesserte part.

Tilleggs- informasjon:

Du finner tilleggsinformasjon og detaljer om datavern i den siste delen av dette dokumentet.

TILLEGGSINFORMASJON

Hvilken databehandler er ansvarlig for behandlingen av dataene dine?
Identitet: ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA Organisasjonsnummer (Tax iD): W4121446A
Postadresse: C/Poniol nº35, 43364, Mont-ral, (Tarragona).
Telefon: 977 469588
E-post: ecs.espana@gmail.com

Hva er formålet med å behandle dine persondata?
ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA. NETTINNEHAVER behandler informasjonen som de interesserte parter gir oss for å utføre administrativ, regnskapsmessig, fiskal og logistikkmessig behandling av våre kunder (kontrahering via et nettskjema) eller potensielle kunder ved å behandle deres forespørsler, samhandling mellom partene via elektroniske media (WhatsApp, etc), samt å sende kommersiell kommunikasjon (via post eller elektroniske virkemidler) om våre produkter og tjenester.

Hvor lenge beholder vi de lagrede dataene dine?
Dataene beholder så lenge den kommersielle relasjonen opprettholdes eller i det antall år som er nødvendig for å oppfylle lovkrav (kunder) og så lenge den interesserte parten ikke ber om det (potensielle kunder og nettbrukere)

Hva er legitimt i behandlingen av dataene dine?
Vi angir det juridiske grunnlaget for behandling av dine data: - Den interesserte partens samtykke: Sende kommersiell kommunikasjon (potensielle kunder og nettbrukere). - Oppfyllelse av kontrakt: Innenfor rammene av kontraherende seminarer, kurs eller aktiviteter ved bruk av nettskjema, administrere klientens data for å utvide innsamlingen innenfor rammeverket til et nettsalg. Det er et kontraktsforhold hvor privatrettslige regler gjelder, og der det er aktuelt, også reglene for forbruker og bruker. - Utførelse av pre-kontraktuelle tiltak etter forespørsel fra den interesserte part: Behandle mottatt forespørsel.  Den ansvarlige personens legitime interesse: Sende kommersiell kommunikasjon. (kunder).

Hvem blir dataene dine formidlet til?
Ingen data vil bli overført til tredjepart i tilfeller av potensielle kunder eller personer som har tilgang til nettsøk-applikasjonene, og for kunder gjelder:
- Skatt og regnskapskonsultasjon og andre tjenesteleverandører som innehar en korrekt kontrakt for levering av nevnte tjenester (som foreskrevet i artikkel 28 i GDPR-EU), banker, enheter og organisasjoner for å overholde juridiske forpliktelser (skatteetaten, offentlige myndigheter ...) Morselskapet.

Dataoverføring til tredjepartsland?
Internasjonal dataoverføring kan gjøres til Mexico (morselskap). I så henseende bemerkes det at landet ikke er inkludert i nivået for personvern som er godkjent av EU. “Institusjonen påtar seg å handle med den største omhu for å kontrollere mottatt informasjon, å vedta passende sikkerhetstiltak og å be om ditt uttrykkelige samtykke.

Hvilke rettigheter har du når du gir oss dine data?
Alle har rett til å få vite om ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA behandler persondata som omhandler dem, eller ikke.

Interesserte parter har rett til å få tilgang til sine persondata, å få rettet opp i feilaktige data eller, når passende, kreve at dataene slettes når, som en av flere årsaker, dataene ikke lenger behøves for det formålet de ble samlet inn for.

Under visse omstendigheter, kan den interesserte parten be om begrenset databehandling, hvor vi da kun vil beholde data for å utøve eller forsvare krav.

Under visse omstendigheter og av grunner relatert til dere bestemte situasjon, kan den interesserte parten motsette seg behandling av sine data. I dette tilfellet vil ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA stoppe databehandlingen, med unntak av ved tvingende legitime grunner, eller for å utøve eller forsvare krav.

Du kan materielt utøve dine rettigheter på følgende måte: Du har rett til å få tilgang til, rette på og slette data, samt få overført dataene dine. Dette gjøres ved å adressere NETTINNEHAVER.

Hvis du har gitt ditt samtykke til et spesifikt formål, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket, uten å påvirke legaliteten til behandlingen som ble utført før du trakk samtykket tilbake.

I tilfelle du opplever at dine rettigheter forsømmes med tanke på vern av dine persondata, spesielt hvis du ikke er tilfreds med oppnåelsen av dine rettigheter, kan du legge inn et krav hos den kompetente: Data Protection Control Authority gjennom deres nettside: www.agpd.es.

HVORDAN HAR VI FÅTT TAK I DINE DATA?
Persondataene som behandles av ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA er innhentet av den interesserte parten.

Spesielle kategorier av persondata blir ikke behandlet (dette er data som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data hvis formål har å identifisere en unik person, data relatert til helse eller data relatert til en person seksuelle livsutfoldelse eller legning).

NETTINNEHAVER kan benytte informasjonskapsler under levering av nettstedstjenester. Informasjonskapsler er fysiske filer med personlig informasjon lagres på brukerens egen terminal. Brukeren kan konfigurere hens nettleser slik at opprettelse av informasjonskapselfiler forhindres eller det gis en advarsel.

ECS CORPORATION SA DE CV SL SUCURSAL EN ESPAÑA adopterer de tilsvarende sikkerhetsnivåene som kreves i FORORDNING (EU) 2016/679 AV DET EUROPEISKE PARLAMENTET OG LOKALE MYNDIGHETER og andre relevante reguleringer. Det kan imidlertid ikke garantere systemets absolutte usårbarhet, og påtar seg derfor ikke ansvar for skade som følge av endringer som tredjepart kan forårsake i datasystemene, elektroniske dokumenter eller brukerfiler.

Hvis du velger å forlate nettsiden vår via lenker til nettsider som ikke tilhører vår institusjon, vil ikke ECS CORPORATION SA DE CV SUCURSAL EN ESPAÑA være ansvarlig for retningslinjene for personvern på nevnte nettside, ei heller denne nettsidens bruk av informasjonskapsler som kan bli lagret på brukerens datamaskin.

Våre retningslinjer vedrørende e-post er fokusert mot kun å sende deg kommunikasjon som du selv har bedt om å motta.

Hvis du foretrekker å ikke motta beskjeder via e-post, tilbyr vi deg muligheten til å kansellere eller frafalle mottak av disse beskjedene, i henhold til forordningene av Tittel III, artikkel 22 av lov 34/2002, om Informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. 

Skroll til toppen