Ascension maakt het Verschil

Ascension brengt iedereen innerlijke rust

Ishaya’s Ascension werkt voor iedereen, ongeacht je achtergrond of levenservaring. Ascension is onderwezen aan kinderen op scholen, aan tieners in jeugdprogramma's, aan mensen in opvangcentra voor daklozen en huiselijk geweld, aan slachtoffers van misdrijven en aan mensen in gevangenissen, aan mensen die in armoede leven en mensen die een burgeroorlog doormaken. 

Het maakt niet uit welke uitdagingen je hebt ervaren in het leven, de impact van Ascension is hetzelfde: gebruik een Ascension Techniek en je keert direct terug naar een staat van stilte en aanwezigheid. Door consequente beoefening verdwijnt de gewoonte om vast te houden aan ervaringen uit het verleden, waardoor je het leven ten volste kunt ervaren. 

Neem contact met ons op om een ​​cursus voor jouw organisatie te coördineren.

"Vandaag voel ik me vrij ... ik ben een nieuw mens"

– Jeanne Françoise (Rwanda)

Ascension op scholen

Kinderen vanaf vier of vijf jaar oud kunnen al leren Ascenden, en de beoefening kan een significant verschil in hun leven maken. De Ascension Technieken - of ‘magische woorden’ - brengen kinderen terug naar een natuurlijke staat van rustig en plezierig spelen. Ze ondersteunen hen om alle spanningen en uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, los te laten. Kinderen ervaren de beoefening als plezierig - bijna als een geheime kracht.

Vele honderden kinderen en tieners hebben Ascension geleerd tijdens cursussen van The Bright Path op scholen in Venezuela, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland, Spanje en andere landen. Kinderen kunnen het ook individueel leren, of met familie- of vriendengroepen. Hun ouders merken dat de kinderen vrediger en veerkrachtiger worden als ze de Ascension Technieken gebruiken. Leraren op school zeggen dat het gedrag van kinderen verbetert nadat ze hebben leren Ascenden. Het geweld en de onrust neemt af op het schoolplein.

Ascension in gevangenissen

De meeste mensen in gevangenissen hebben een moeilijk leven achter de rug. Velen hebben ernstig geweld meegemaakt. Velen hebben problemen met drugsgebruik en psychische aandoeningen. Gevangen zitten versterkt gevoelens van angst en isolement.

De Ishaya’s Ascension wordt aangeboden in 28 gevangenissen over de hele wereld. Meer dan 7000 gedetineerden en 500 gevangenismedewerkers hebben Ascension geleerd. Gedetineerden zeggen dat Ascension hun leven ten goede verandert. Ze worden minder reactief, rustiger, meer verbonden, positiever en vrediger. Met voortdurende begeleiding en beoefening lost het hun conditionering uit het verleden op. Gevangenisdirecteuren zeggen dat, als gevolg van deze eenvoudige meditatiebeoefening, het gedrag van gedetineerden verbetert en dat het geweld afneemt nadat Ascension werd geïntroduceerd.

"Ik kies voor daadwerkelijke innerlijke rust, vrijheid van lijden door ziekte, stress of woede. Een compleet nieuw leven."

- Ed (New Zealand gevangene)

Ascension in ziekenhuizen

Ernstige verwondingen en ziekten hebben lichamelijke gevolgen - verlies van mobiliteit, verlies van controle, intense pijn. Ze kunnen ook aanzienlijke mentale en emotionele effecten hebben, door het verlies van controle over het lichaam en het leven, en door angst voor de toekomst en de dood.

We bieden Ascension programma's aan voor ziekenhuizen en hospices. Voor mensen met ernstige gezondheidsklachten worden ook gemeenschappelijke cursussen georganiseerd. Veel Ishaya's werken in de   gezondheidssector en zetten zich in om anderen te dienen en te genezen.

Ascension zorgt ervoor dat de aandacht weer terugkeert naar dit moment. In het nu vraagt fysieke pijn minder aandacht en veroorzaakt het minder leed. Onrust en angst vallen weg als de Ascension Technieken worden toegepast.

Ascension in jeugdprogramma's

Vroege ervaringen in het leven hebben blijvende gevolgen. Kinderen en jongeren die verlies of trauma ervaren, of verwaarloosd zijn, dragen die ervaringen vaak hun hele leven met zich mee.

We hebben o.a. in Brazilië, Venezuela en Nieuw-Zeeland gewerkt met met kwetsbare jonge mensen in weeshuizen, in tehuizen voor verwaarloosde kinderen, op scholen voor risicokinderen en met recreatieprogramma's voor jongeren. 

Mensen die deelnamen aan deze programma's zeggen dat de Ascension Technieken hen in staat stellen om los te laten en rust te vinden tijdens uitdagende omstandigheden. Ze ervaren minder angst en woede. Ze kunnen beter met anderen opschieten en vinden het makkelijker om aan de vereisten van een school en opleiding te voldoen.

Ascension in opvangcentra voor daklozen

Mensen worden dakloos om vele redenen: armoede, trauma, verbroken relaties, het ontsnappen aan misbruik, drugs- en alcoholverslaving, psychische aandoeningen en vele andere oorzaken.

Ondanks hun omstandigheden willen daklozen hetzelfde als iedereen: innerlijke vrede, hoop, plezier, liefde, vrijheid en een gevoel van keuzevrijheid over hun leven. Daarom zijn we begonnen met het onderwijzen van Ascension in daklozenopvangcentra in de Verenigde Staten, met hele positieve resultaten.

Ascension werkt door vastzittende denkpatronen, gevoelspatronen en handelwijzen op te lossen, inclusief patronen die voortkomen uit trauma uit het verleden. De Ascension Techniekens brengen rust, herstel, hoop, zelfacceptatie en innerlijke vrede, ongeacht je externe omstandigheden.

Ascension in opvangcentra voor huiselijk geweld

Mensen die geweld (inclusief seksueel geweld) hebben ervaren, dragen de effecten daarvan vaak nog jarenlang met zich mee. Nadat de fysieke littekens zijn geheeld, kan het mentale en emotionele leed voortduren. Ook de gevoelens van angst, schaamte en hertraumatisering.

We hebben Ascension onderwezen in opvangcentra voor vrouwen die ernstig geweld hebben overleefd. Ook veel andere mensen die slachtoffer van geweld waren, hebben de First Sphere cursus in hun Ascenders gemeenschap gevolgd.

De Ascension technieken kalmeren je mind en brengen deze in een staat van stil bewustzijn, die alle fysieke ervaringen te boven gaat. Met juiste begeleiding en met regelmatige beoefening, helpen deze technieken degenen die Ascenden om het verleden te accepteren en achter zich te laten, en een ervaring van rust, acceptatie en sereniteit te vinden.

Ascension in Cuba

Vanaf 2007 zijn er veel Ishaya's, op eigen kosten, naar Cuba gereisd om Ascension daar te delen. Telkens worden ze weer geraakt door de Cubanen met hun buitengewone passie voor het leven, hun uitbundige levenskracht en hun liefde voor Ascension.

Ascension groeit buitengewoon snel in Cuba. De eerste Ascension meditatiecursus, die er werd gegeven, had acht mensen. Binnen een paar maanden waren er cursussen met drie- tot vierhonderd mensen.

Ascension in Afrika

Veel Afrikaanse landen hebben een burgeroorlog meegemaakt. Deze veroorzaken verdeeldheid en traumatische ervaringen bij mensen die jaren, soms zelfs decennia, nodig hebben om te helen. Armoede en andere sociale en economische problemen zorgen ook voor extreme stress en uitdagingen in het dagelijks leven.

De Ishaya's hebben Ascension onderwezen aan dorpsgemeenschappen, vrouwelijke leiders, onderwijzers en aan kinderen in Rwanda, Congo en Mali. Alle deze landen bevinden zich in een stadium van vredesopbouw en herstel na een burgeroorlog. Ascension biedt mensen de kans om hun verleden achter zich te laten. Mensen die Ascension geleerd hebben zeggen dat de beoefening hun sereniteit, kalmte en innerlijke rust geeft. Middenin de uitdagingen en turbulentie van hun dagelijks leven. Ook hebben de Ishaya´s Ascension onderwezen aan hulpverleners. Die kunnen hierdoor hun stress van het werken in uitdagende en door oorlog verscheurde landen, drastisch verminderen.

Ishayas making a difference - footer
Scroll naar boven